Til Gevær!

Til Gevær! Til Gevær!

For vort Hjem, for vort Land.

Til Gevær!

Om vor Frihed trues,

Vort Mod kan ej kues,

Vi raaber bare:

Til Gevær.

Ogsaa her

Vil enhver

Følge straks dette Raab:

Til Gevær!

Ja vi kommer, vi kommer alle,

For vi gaar til Kamp

For alle vi har kær.

For rifle! For rifle!

For our home, for our country.

For rifle!

About our liberty is threatened,

Our courage can not be subdued,

We just cry:

For rifle.

Here too

will any

Follow immediately the cry:

For rifle!

Yes we come, we come all,

For we go to war

For all we hold dear.